Kā pārbaudīt metāla ārdurvju montāžas kvalitāti?

Esat iegādājušies un Jums uzstādīja ieejas metāla durvis? Apsveicam ar pirkumu! Un iesakām pārbaudīt šo durvju montāžas kvalitāti. Piedāvājam nelielu ček-listi, kā pārbaudīt ieejas durvju montāžas kvalitāti, lai nekādi nepatīkami pārsteigumi neaizēnotu to lietošanu turpmāk.

Kad ir jāpārbauda metāla ārdurvju montāžas kvalitāte?

Uzreiz pēc durvju montāžas darbu pabeigšanas, pirms aiļu apdares. Tādā gadījumā nebūs jābojā aiļu apdare, ja būs nepieciešams durvis pārmontēt. Tātad montāžas kvalitāti sāksim pārbaudīt kamēr vēl durvju montāžnieki nav aizgājuši.

Kā pārbaudīt metāla durvju montāžu?

Durvju novietojums. 

Metāla ārdurvju pārbaude pēc montāžas sākas ar durvju novietojuma pārbaudi atvērtā veidā.
Atveriet durvis 90 grādu leņķī un atstājiet tādā pozīcijā. Durvīm nevajadzētu ne aizvērties ne atvērties pašām no sevis. Tagad atveriet durvis 45 grādu leņķī un atkārtojiet iepriekšējo procedūru. Vērtnei nevajadzētu nobīdīties. Atkārtojiet šo pašu arī atverot durvis 10-15 grādu leņķi. Jebkādā pozīcijā metāla durvju vērtnei ir jāstāv nekustoties. Tad tas liecina ka metāla ārdurvis ir uzstādītas pareizi.

Metāla ārdurvju vēršanās spēks

Spēks ar kuru metāla durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, atkarīgs pirmkārt no blīvējumu darbības. Ne bīstieties, ja durvis pirmajā laikā atveras ar mazu piepūli. Tas bieži vien izskaidrojams ar to kad durvīm tiek izmantoti plati, jaudīgi blīvējumi. Ja blīvējums ir plāns, maziņš, tad durvīm būtu jāatveras ļoti viegli, bez papildus piepūles.

Metāla ārdurvju aizvēršana

Neeksistē nekādi standarti pēc kuriem noteiktu ar kādu piepūli būtu nepieciešamas durvis aizvērt. Šim procesam ir jābūt komfortablam Jums. Praktiski visām mūsu metāla durvīm, izņemot pašus budžeta klasiskos modeļus, ir iestrādāta durvju aizvēršanas blīvuma regulācija. Ja šis regulējums ir veikts pareizi, tad durvīm jāveras ciet viegli. Jums ģimenē ir bērni? Palūdziet, lai meistari pieregulē durvis tā lai bērni varētu durvis aizvērt, un kad bērni paaugsies Jūs paši varēsiet pieregulēt durvis blīvāk.

Metāla durvju slēdzenes

No sākuma pārbaudiet kā slēdzenes slēdzas pie atvērtām durvīm: aizveriet un atslēdziet slēdzenes. Slēdzenēm jādarbojas bez piepūles. Pēc tam aizveriet durvis un tad aizslēdziet un atveriet slēdzenes vēlreiz. Slēdzenēm ir jādarbojas vienādi viegli gan pie atvērtām gan pie aizvērtām durvīm.

Durvju montāžas šuves

Spraugas starp durvju rāmi un sienu jābūt piepildītiem vienmērīgi bez tukšumiem. Ja durvju vērtne jebkurā atvērtā pozīcijā paliek nekustīga, slēdzenes darbojās pareizi, spēks ar kuru jāaizver metāla durvis ir komfortabls Jums un spraugas starp durvju rāmi un sienu ir kārtīgi aizpildīts ar montāžas putām, – drīkst sākt aiļu apdares un dekoratīvos darbus. Jūsu durvju uzstādīšana ir veikta «izcili».

m-lux.lv