Kas jāņem vērā, metāla ārdurvis uzstādot nestandarta ailē?

Arvien vairāk cilvēku sava mājokļa aizsardzībai un komfortam izvēlas metāla ārdurvis. Tā ir racionāla investīcija un ilgtermiņa risinājums īpašuma drošības nodrošināšanai. Tāpat šāda tipa ārdurvis ir arī estētiski pievilcīgas, jo atkarībā un klienta vēlmēm ir pielāgojamas dažādās dizaina modifikācijās.

Funkcionalitāte un ārējais izskats ir būtiskākie parametri, pēc kuriem pircējs izvēlas savām vēlmēm atbilstošākās metāla ārdurvis, taču nevajadzētu aizmirst arī par izmēru atbilstību. Gadās situācijas, kad izvēlētās ārdurvis ir pārāk lielas, vai gluži otrādi – par mazu, lai ietilptu esošajā durvju ailē. Ko šādās situācijās darīt? Privātmāja vai dzīvoklis?

Daudzu cilvēku sapnis ir dzīvošana privātmājā – tā ir gan neatkarība, gan iespēja apkārtējo vidi maksimāli pielāgot savām individuālajām vajadzībām, dzīves ritmam un personībai. Ja agrāk dažādu ekonomisku apsvērumu dēļ populāri bija tipveida projekti ar vienādām vai stipri līdzīgām iezīmēm būvapjomā un apdares elementos, tad mūsdienās privātmājas pārsvarā top pēc individuāli izstrādātiem projektiem.

Ārdurvis, logu ailes un fasāde kopumā ir vieta, kur realizēt visas savas fantāzijas. Tomēr nepieciešams ņemt vērā – jo individuālāki risinājumi, jo lielāka varbūtība, ka tirgū pieejamie produkti, piemēram, metāla ārdurvis
standarta izmēros nederēs. Citādāk ir ar dzīvokļu ēkām.

Hrusčova projekts

Hrusčova projekts

Latvijā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku fonds pārsvarā ir tipveida. Tas nozīmē, ka standarta izmēru metāla ārdurvis uzstādāmas aptuveni 80% dzīvokļu. Pateicīgākās daudzdzīvokļu ēku sērijas, kur ārdurvis uzstādāmas bez papildus ailes modifikācijas darbiem, ir:

 •  lietuviešu projekts;
 •  119. sērija;
 •  103. sērija;
 •  104. sērija;
 •  franču un čehu projekti;
 •  Hruščova un Staļina projekti;
 • Brežņeva projekts.

Minēto ēku sēriju projektos metāla ārdurvis ierīkojamas ražotāja piedāvātajos standarta izmēros:

 •  860 x 2050 mm
 •  870 x 2050 mm
 • 960 x 2050 mm

Ko darīt, ja izvēlētās metāla ārdurvis neietilpst durvju ailē?

Lai ārdurvis ietilptu ailē, durvju kārbai jābūt par 2 – 6 cm mazākai par aili. Pēc šāda aprēķina arī jāvadās, izvēloties interesējošās durvisjānomēra un jāatrēķina aptuveni 2 cm no ailes augstuma un platuma. Tomēr ir gadījumi, kad esošajai durvju ailei nav iespējams piemeklēt atbilstoša standarta izmēra durvis. Ja durvju izmēri nesakrīt ar ailes izmēriem, pastāv divi situācijas risinājumi.

 • Ņemot vērā ailes parametrus, pasūtīt nestandarta izmēra metāla ārdurvis. Jāņem vērā, ka šādas durvis būs ievērojami dārgākas par standarta izmēra durvīm.
 • Esošo aili modificēt tā, lai tā atbilstu nepieciešamajiem durvju izmēriem. Ja aile ir lielāka par durvīm, tad, mākslīgi aizdarinot ar dažāda veida materiāliem, padarīt to mazāku. Savukārt, ja aile ir mazāka par durvju kārbu, tad to paplašināt. Ņemot vērā, ka ailes paplašināšana nereti saistīta ar iejaukšanos ēkas nesošajās konstrukcijās un stiprinājumos, svarīgi šos darbus veikt sertificēta speciālista uzraudzībā. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēta ēkas vai tās daļas mehāniskā noturība, radot drošības riskus ēkas iemītniekiem.

Visbiežāk ailes un durvju kārbas izmēru neatbilstības novērojamas privātmāju situācijās, it īpaši, ja privātmāja atrodas būvniecības vai rekonstrukcijas stadijā, bet metāla ārdurvis jau ir iegādātas. Gadās, kad izbūves stadijā esošas privātmājas durvju ailes ir pārāk lielas. Šādās situācijās, pasūtot durvis uzņēmumā M-Lux, uzņēmuma speciālisti veiks durvju montāžu, bet pārējos darbus, kas saistīti ar durvju spraugu aizdari ēkas turpmākā būvniecības vai renovācijas procesā pēc nepieciešamības pabeigs klienta celtnieki.

Gadījumos, kad jāpielāgo durvju aile, būtu nepieciešams izvēlēties tādas ārdurvis, kas maksimāli pietuvinātas durvju ailes izmēriem. Piemēram, ja metāla ārdurvis pieejamas platumā no 85 – 100 cm, savukārt aile ir 80 cm platumā, jāizvēlas durvis 85 cm platumā. Tomēr jāatceras, ka ne vienmēr durvju aili būs iespējams modificēt. Katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli, tāpēc vislabāk pēc padoma vērsties pie pieredzējuša durvju ražotāja vai tirgotāja.

metāla durvis

M-Lux metāla durvis

Ieteikumi durvju ailes pielāgošanai

Lai arī katrs gadījums, kad konstatēta durvju ailes neatbilstība iegādātajām durvīm, vērtējams individuāli, esam uzskaitījuši dažus vispārīgus ieteikumus, kas būtu jāņem vērā, veicot manipulācijas ar aili.

 • Durvju uzstādīšana šaurā ailē. Dzelzs ārdurvis iespējams uzstādīt arī ailē, kas ir šaurāka par durvīm, tikai tādā gadījumā aili būs nepieciešams modificēt. Izvēloties šādu risinājumu, būtiski ir ņemt vērā ēkas būvniecības īpatnības, it īpaši, ja ēka būvēta pēc tipveida projekta. Padomju laikos celtajās daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās nesošo pārsegumu virs durvju ailēm būvēja ar vismaz 15 cm pārkari uz abām pusēm.Uzstādot metāla ārdurvis par tām šaurākā ailē, jāpārliecinās, lai skaldīšanas rezultātā pie ailes paplašināšanas netiktu ietekmēta virs ailes iebūvētā nesošā pārseguma nestspēja. Tāpat jāpārliecinās, vai ailes paplašināšanas gadījumā netiek skarti gaismas slēdži vai elektrības ligzdas. Visbiežāk ailes paplašināšanu veic par perforatora, leņķa slīpmašīnas vai dimanta diska griezēja palīdzību.
 • Durvju uzstādīšana platā ailē. Ārdurvis uzstādīt par tām platākā ailē ir vienkāršāk, jo nav nepieciešamība iejaukties ēkas nesošajās konstrukcijās. Ja aile ir tikai nedaudz platāka par durvīm, esošo spraugu iespējams aizdarināt ar montāžas putām, savukārt, ja sprauga ir liela, lietderīgi to aizmūrēt vai arī ievietot speciālu metālisku kvadrātveida profilu.
 • Durvju uzstādīšana zemā ailē. Šī ir vissarežģītākā situācija, jo parasti palielināt ailes atvērumu augstumā bez nesošo ēkas elementu nojaukšanas nav iespējams. Lai palielinātu aili un uzstādītu metāla ārdurvis, nepieciešams demontēt daļu no ķieģeļiem vai celtniecības blokiem, virs tiem ierīkojot jaunu nesošo pārsegumu, kas noturēs slodzi virs jaunizveidotās ailes.Šādas manipulācijas nesošajās konstrukcijas ir gana sarežģītas, turklāt saistītas ar dažādiem drošības riskiem. Papildus jāņem vērā, ka šādu darbu veikšanai nepieciešama speciāla būvniecības atļauja, kuras iegūšana prasa ne tikai laika, bet arī finanšu resursus. Uzņēmuma M-Lux eksperti iesaka veikt durvju ailes paplašināšanu augstumā tikai situācijās, kad nav iespējami citi risinājumi.
 • Durvju uzstādīšana augstā ailē. Šādā gadījumā nepieciešams rīkoties līdzīgi, kā pie pārāk platas ailes aizdarināšanas

Kā pareizi izmērīt durvju aili, lai iegādātās metāla ārdurvis tajā iekļautos?

Lai piemeklētu visatbilstošākā izmēra metāla ārdurvis, durvju aili nepieciešams izmērīt trīs punktos augstumā (augšējā daļā, vidusdaļā un apakšējā daļā) un pēc tāda pat principa trīs punktos platumā. Piemēram, ja ailes platums augšējā daļā ir 90 cm, apakšējā daļā 88 cm, bet vidusdaļā 89 cm, tad jāizvēlas mazākais ailes platums (88 cm), no kura jāatņem nost vēl 1 cm. Tas jādara, lai durvis brīvi vērtos.

Neievērojot šo nosacījumu, mājas nosēšanās gadījumā ārdurvis var deformēties un pat saliekties. Durvju izmērus var ietekmēt arī ēkas sienu izliekums. Ja izliekums būs pārāk liels, durvis var pašas spontāni atvērties vai aizvērties. Ņemot vērā minētās nianses, metāla ārdurvis ieteicams iegādāties sertificētā tirdzniecības vietā, kur zinoši speciālisti spēs ne tikai objektīvi izvērtēt konkrēto situāciju, bet arī ieteikt visatbilstošāko risinājumu.

Uztici durvju ailes pielāgošanu profesionāļiem no M-Lux

Uzņēmuma M-Lux darbiniekiem ir pieredze ne tikai augstas kvalitātes metāla durvju ražošanā un tirdzniecībā, bet arī durvju ailes pielāgošanā, ņemot vērā katra klienta individuālo situāciju. Ja izvēlētās metāla ārdurvis ir par lielu, M-Lux speciālisti veic durvju ailes skaldīšanu, to paplašinot. Atkarībā no sarežģītības pakāpes, skaldīšanas izmaksas svārstās no 20 – 120 eiro. Lai arī klientam tās ir papildus izmaksas, jāņem vērā, ka ārdurvis, kas izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma, būs dārgākas par standarta izmēra durvīm un ailes pielāgošanu.

Visbiežāk gan durvju ailes pielāgošana nav nepieciešama, jo uzņēmums M-Lux izgatavo metāla ārdurvis visos populārākajos standarta izmēros, tādejādi ietaupot klientiem neērtības, ko var sagādāt durvju ailes skaldīšana vai aizdarināšana.

Uzņēmums piedāvā produkciju, ko var ērti uzstādīt visu zināmāko daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sērijās (lietuviešu projekts, Hruščova projekts, Staļina projekts, Brežņeva projekts, franču un
čehu projekti, 119. sērija, 103. sērija, 104. sērija). Arī piedāvātais metāla durvju sortiments ir gana iespaidīgs – tirgū pieejami vairāk nekā 400 dažādi durvju modeļi, tādejādi apmierinot pat visprasīgāko klientu vēlmes.

Izvēloties metāla ārdurvis no metāla durvju ražotāja M-Lux, klients iegūst ne tikai profesionālu servisu un konsultācijas (tajā skaitā arī situācijās, kad nepieciešama durvju ailes pielāgošana), bet arī ražotāja garantijas un kvalitāti. Uzņēmuma pārstāvniecība un noliktava Rīgā nodrošina produktu pieejamību jau pasūtījuma veikšanas dienā, ietaupot
ne tikai klienta laiku, bet bieži vien arī līdzekļus.

www.m-lux.lv